Gorgon Sineması

Kuleshov Efekti – Video

Kuleshov efekti deneylerinden en meşhuru aşağı yukarı kırk saniye süren bir çekimden oluşur. Aslında en ünlüsü üst üste bindirilmiş çekimlerde gördüğümüz bir tabaktaki çorba görüntüsü üzerine bir adamın görüntüsü, bir tabutun içindeki kız çocuğu üzerine yine bir adamın görüntüsü, son olarak uzanmış yatan bir kadının görüntüsü üzerine yine bir adamın görüntüsüdür. Haliyle burada uyanacak duygular sırasıyla açlık, hüzün ve sevgidir lakin tüm bunların aksine adamın görüntüsü üç planda da aynıdır. Değişen sadece diğer üç görüntüdür. Burada uyandırılmaya çalışılan imgelerden yola çıkarak sinema için montajın ne kadar önemli olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır. Kuleshov’un sinemada kurguya verdiği değeri gözlemleyebiliyoruz. Sinema montajla yapılanan bir faaliyetti onun için.

Yazar: Mehmet Salih Keçici (Gorgon Dergisi Yazarı)

Lev Kuleshov 1920’lerde neredeyse bilimsel manada montajı tecrübe eden ve aynı zamanda “bir dil olarak film” fikrinin anahtar yorumcularından birisi olan Rus yönetmen ve teorisyen Lev Kuleshov (1899-1970) ile kurgunun, film sanatının mahiyetini belirlediği fikri ortaya atıldı. Montaj hakkındaki düşünceler 1920’nin başlarında “Sinematografi Şeridi” isimli çalışmasında dile getirilmiştir (İngilizce olarak Seçilmiş Yazılar’da, 1987 Moskova). Kuleshov, deneylerin yardımı ile münferit (isolated) bir çekimin manasının olmadığını göstermeye başardı (ünlü Kuleshov efekti).

Yazar: Thorsten Botz-Bornstein

Çeviri: Mehmet Salih Keçici

Filmin Felsefesi: Kıta Avrupası Bakış Açıları – I. Bölüm

Related posts

Leave a Comment