• Home
 • Yazı Gönderme Kuralları

Yazı Gönderme Kuralları

Gorgon Dergisi

Yazı Gönderme Kuralları okunmadan önce Gorgon Dergisi’ne yazarlık, çevirmenlik ve/veya redaktörlük için başvuranların Gorgon Dergisi’nin hem internet sitesindeki hem de e-dergisindeki çalışmaların gönüllü olarak gerçekleştirildiğini dikkate almaları gerekmektedir.

1. İnternet Sitesi İçin Genel Kurallar

 • İnternet sitemizde, sosyal bilimler disiplinindeki (Arkeoloji, Tarih, Kültürel İnceleme, Sosyoloji, Felsefe, Antropoloji, Sinema, Edebiyat Eleştirisi, Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları vb.) çalışmalarla birlikte kültür, sanat, edebiyat, sinema ve müzik alanlarındaki inceleme niteliğinde yazılara yer verilecektir.
  *** Siyaset alanında “Türkiye Siyaseti”ni baz alan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Özgün ve çeviri metinlere,  etkinlik ve güncel haberlere, söyleşilere/röportajlara ve Gorgon Dergisi’nin formatına uygun başka platformlarda yayımlanmış yazılara yer verilecektir.
 • Yazı gönderecek kişi/kişilerin metnin sonuna kendilerini tanıtan kısa bir açıklama veya CV dosyası ile birlikte iletişim adresini yazmaları önemle rica olunur.
 • Gönderilecek yazıların, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto, iki yana hizalı ve word formatında olması gerekmektedir.
 • Yazıda yararlanılan eserlerin dipnotu ve kaynakçası ayrıntılı olarak verilmelidir. İntihale rastlanılan metin gerek görülürse mail yoluyla dönüş yapılarak reddedilecektir.
 • İnternet sitesi yazılarının son gönderim tarihi bulunmamaktadır.
 • Çalışmalarınızı editor@gorgondergisi.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

 

1.1 İnternet Sitesi İçin Çevirmenlik: 

 • İnternet sitemizde yayınlanacak çevirilere dergi ekibi karar vermektedir. Metnin aslı denetledikten sonra bünyemizde yer alan çevirmen ekibinden metnin çevirisi istenir.
 • İnternet sitemizde çevrilmesini talep ettiğiniz bir metni bizlere önerebilir ve/veya çeviri ekibimize katılabilirsiniz. Konu bakımından özgün çalışmalardaki gibi sosyal bilimler disiplinindeki (Arkeoloji, Tarih, Kültürel İnceleme, Sosyoloji, Felsefe, Antropoloji, Sinema, Edebiyat Eleştirisi, Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları vb.) çalışmalarla birlikte kültür, sanat, edebiyat, sinema ve müzik alanlarındaki inceleme niteliğinde çevirilerine yer verilecektir.
  *** Siyaset alanında “Türkiye Siyaseti”ni baz alan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Çevirilerin değerlendirilme süreci “çevirmen>redaktör>yayın kurulu>yazı işleri sorumlusu>genel yayın yönetmeni” işlem zinciri minvalinde ilerlemektedir. 
 • İşbirliği içinde olduğumuz sitelerden bir kısmı şu şekildedir:
 1. https://www.ancient.eu/
 2. https://www.fairobserver.com
 3. https://www.spookyisles.com/
 4. http://www.sahistory.org.za
 5. http://newafricanmagazine.com/ ,
 6. https://mronline.org/
 7. http://newsjunkiepost.com/
 8. https://www.interesly.com/  
 9. https://publicdomainreview.org/
 • Çeviri ekibimize katılmak ya da çeviri önerilerinde bulunmak için editor@gorgondergisi.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

2. Gorgon E-Dergisi Yazı Gönderme Kuralları

 • Gorgon E-Dergisi, 3 ayda bir ayın 15’inde yayınlanmaktadır (İlk sayımız 15 Kasım 2017 tarihinde yayımlanmıştır).
 • Gorgon E-Dergisi’nde sosyal bilimler disiplinindeki (Arkeoloji, Tarih, Kültürel İnceleme, Sosyoloji, Felsefe, Antropoloji, Sinema, Edebiyat Eleştirisi, Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları vb.) çalışmalarla birlikte kültür, sanat, edebiyat, sinema ve müzik alanlarındaki inceleme niteliğinde çevirilerine yer verilecektir
  *** Siyaset alanında “Türkiye Siyaseti”ni baz alan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yazı gönderecek kişi/kişilerin metnin sonuna kendilerini tanıtan kısa bir açıklama veya CV dosyası ile birlikte iletişim adresini yazmaları önemle rica olunur.
 • Gönderilecek yazıların, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto, iki yana hizalı ve word formatında olması gerekmektedir.
 • Yazıda yararlanılan eserlerin dipnotu ve kaynakçası ayrıntılı olarak verilmelidir. İntihale rastlanılan metin gerek görülürse mail yoluyla dönüş yapılarak reddedilecektir.
 • Yazıda kullanılması için gönderilecek görsellerin -yüksek çözünürlüklü olması önemlidir- ayrı dosya halinde gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca görselin, metnin neresinde kullanılacağına dair bir yönerge gönderilmesi de metin-görsel uyumunun en doğru şekilde olmasını sağlayacağından yazar tarafından tarafımıza belirtilmesi gerekmektedir. Görsellerde ekleme-çıkarma hakkımız bulunmaktadır.
 • Yazılarda sayfa sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Yazıların yayınlanması veya yayınlanmaması ya da hangi sayıda yayınlanacağı hususu editör tarafından yayın kurulu, yazı işleri sorumlusu ve genel yayın yönetmeni’nin görüşleri dikkate alınarak belirlenecektir.
 • Gorgon e-Dergisi‘ne gönderilmiş yazılara en geç 10 gün içinde dönüş yapılacaktır.
 • Yazıların son gönderim tarihi, her yeni sayının çıkışından yaklaşık bir ay öncedir (Örnek: 15 Şubat 2018 tarihinde çıkacak ikinci sayımızın son yazı gönderme tarihi 15 Ocak 2018).
 • Gorgon e-Dergisi‘ne yazılarınızı ve önerilerinizi editor@gorgondergisi.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

2.1. Yazı Gönderme Kılavuzu

Gorgon E-Dergisi için yazılarda genel itibarıyla Geleneksel Anglo-Sakson Sistemine baz alınarak gönderme ve kaynakça oluşturulmalıdır.

Yazılarınızda gönderme yaparken;

 • Belirli bir cümle, kavram ya da paragraf için
  “………………..” (Akın, 1996: 25)
 • Eğer yukarıdaki örnekte, düşünceleri, yapıtları, çalışmaları değerlendirilen birden fazla
  araştırmacı var ise, bu durumda soyadı sırasına göre göndermede bulunulur; yazarların
  isimleri arasında noktalı virgül konur.
  ……………….. (Şahin, 1983; Akın, 1996; Sarkın, 1997)
 • Yararlanılan kaynağın belirli bir bölümünün kullanıldığı ya da eserin bir bölümünden
  sonrasının tamamına göndermede bulunulduğu durumlar için
  ……………….. (Akın, 1996: 25-38)

 

Yazılarınızda kaynakça bölümünü oluştururken;

 • Dergide yayımlanmış makaleler için;

Armutak, A. (2004). “Doğu ve Batı Mitolojilerinde Hayvan Motifi II. Sürüngenler, Balıklar, Kanatlılar ve Mitolojik Hayvanlar”, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 30,2, 143-157

Kılıç, Y. ve Elvan E. (2017). “Eskiçağ Toplumlarının Mitolojisinde Ölümsüzlük Arayışı (Ölümsüzlük Sembolü olarak Bazı Bitki, Su ve Hayvanlar)” Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 4,13, 122-156.

Mango, C. and Hawkins, E. J. W. (1966). “The Hermitage of St. Neophytos and Its Wall Paintings”. Dumbarton Oaks Papers. Vol. 20. Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University. S. 119-206.

 • Yayımlanmış kitaplar için;

Ateş, M. (2001). Mitolojiler ve Semboller Ana Tanrıça ve Doğurganlık, İstanbul: Elif Kitapevi Milenyum Yayıncılık.

Dalley, S. (2009.) Myths from Mesopotamia : Creation, The Flood, Gilgamesh, and Others, . Oxford World’s Classics, Oxford University Press.

veya

Campbell, J. (2003). Yaratıcı Mitoloji Tanrının Maskeleri, (çev. Kudret Emiroğlu), Ankara: İmge Kitabevi.

 • Yayımlanmış derleme kitap içinde yer alan makaleler için;

Ekinci, A. (2011). “Edessa ve Harran’da Tanrı ve Tanrıçalar”, (Ed.) Yusuf Ziya Keskin, Geçmişten Günümüze Şanlı Urfa’da Dini Hayat, Türk Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 43-60.

 • Yüksek Lisans Tezi için;

Aykut, C. M. (2006). Türkiye ve ABD’de Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesinin Karşılaştırılması. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Enstitüsü,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Franceshini, J. A. (2002). Byzantine Monasteries and Early Ottoman Külliyes: A Comparative Study. The Middle East Technical University Department of Architecture. Unpublished Master Thesis.

 • Doktora Tezi için;

Akın, H. (2014). Antikçağ’dan Yeniçağ’a Delilik, Melankoli ve Cinlenme Avrupa’da Aykırı Olma Halleri Üzerine Tarihsel Bir İnceleme, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.

Tiryaki, A. (2007). Kısleçukuru Manastırı, Antalya’nın Doyran Beldesi’nde Bir Orta Çağ Yapı Topluluğu. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Blimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Klentos, J. E. (1995). Byzantine Liturgy in Twelfth-Century Constantinople: An Analysis of the Synaxarion of the Monastery of the Theotokos Evergetis (Codex Athens Ethnike bibliotheke 788). Notre Dame University, Department of Theology. Unpublished PHD Thesis.

 • İnternette yer alan sayfalar için;

https://islamansiklopedisi.org.tr/tufan (Erişim Tarihi: 20.06.20)

 

gibi hususlara dikkat etmeniz önemle rica olunur.

 

E-Dergi ve internet sitemizde Edebiyat alanında Şiir yayımlamadığımız için bu tarz çalışmalar kabul edilmeyecektir.

Yapmış olduğunuz her çalışma, yayınlandıktan sonra, Gorgon E-Dergisi‘nin ve Gorgon Dergisi İnternet Sitesi‘nin koruması altına girmektedir. 

Yazarların ve çevirmenlerin Gorgon E-Dergisi ve/veya Gorgon Dergisi İnternet Sitesi’ne çalışmalarını göndermeleri, yukarıdaki kuralları kabul etmiş sayılır. 

Gorgon Dergisi

İletişim: editor@gorgondergisi.com – info@gorgondergisi.com – gorgondergisi@gmail.com

 

 

 

 

Yazı Gönderme Kuralları – Yazı Gönderme Kuralları

arı Yazı Gönderme Kuralları