• Home
  • İçerik Kullanım İzni

İçerik Kullanım İzni

Gorgon Dergisi

İçerik Kullanım İzni

Gorgon Dergisi’nde yer alan ve yabancı bir dilden Türkçeye çevrilmiş metinler, ilgililerden izin alınarak tercüme edilmekte ve yayımlanmaktadır. Tercümeler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 6. Maddesi uyarınca eser niteliğindedir. İşbu tercümelere ilişkin olan telif vb. her türlü hak Gorgon Dergisi’ne aittir.

Çeviri eserleri, 250 kelime sınırı ile alıntılayıp, “Bu yazı Gorgon Dergisi’nden alınmıştır” notu ekleyip, devamı için aktif link verirseniz ve metnin yazarının ismini vb. hususları da  ilgili mevzuat uyarınca gereken şekilde belirtirseniz bizden izin almanıza gerek kalmadan yayımlayabilirsiniz.

Gorgon’daki özgün eserlerin kullanımı için 250 kelimeyi aşmayacak kısa alıntılar (kaynak göstermek şartıyla) dışında izinsiz her türlü kullanımı yasaktır.

Gorgon Dergisi, yukarıda öngörülen hususların veya Gorgon Dergisi’nin diğer herhangi hak ve menfaatlerinin ihlali halinde, bunlara ilişkin olarak öne sürülebilecek olan talep, dava, tazminat vb. haklar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü hakkını saklı tutar. Gorgon Dergisi’nde yayımlanan tercümelerden alıntı yapan şahısların işbu alıntılara ve ilgili eserlere yönelik eylemleri nedeniyle Gorgon Dergisi ve Gorgon Dergisi ile ilintili şahıslar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Gorgon Dergisi’nin ve/veya Gorgon Dergisi ile ilintili şahısların işbu eylemler nedeniyle herhangi bir şekilde sorumlu tutulması, tazminat ödemesi, yaptırıma tabi tutulması vb. durumlarda,  işbu neticelere sebebiyet verenler Gorgon Dergisi’nin ve/veya Gorgon Dergisi ile ilintili şahısların her türlü doğrudan veya dolaylı zararını talep üzerine tamamen, gereği gibi ve zamanında karşılayacaktır. Gorgon Dergisi’ndeki içeriklerden alıntı yapan şahıslar yukarıda belirtilen tüm hususları gayrikabili rücu şekilde kabul etmiş sayılır.

Gorgon Dergisi

İletişim için: info@gorgondergisi.com  – editor@gorgondergisi.com – gorgondergisi@gmail.com