XI. SON SÖZ ve TEŞEKKÜR

SONUÇ

Thales’ten Sofistlere kadar uzanan düşünce biçiminde epey farklılık görmekteyiz ki, bunlara farklı düşüncelerin aktarılma şekli ve üslubu da dâhildir. Ancak Sokrates öncesi düşünce genelinde de ortak özellikler vardır. Bir taraftan evreni, kendi içinde kendi kavramlarıyla düşünme eğilimi görülür ve bu yeni düşünce biçimi çoğu kez geleneksel, teosantrik (tanrı merkezli) düşüncenin sınırlarından uzaklaşır. Diğer taraftan da, bu filozofların birçoğu Tanrı’yı, tanrıları ve kutsallığı yeniden anlamlandırıp bu yeni anlama yönelik değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Ek olarak etik, insan ilişkileri ve insanlar için en iyi olduğu varsayılan yaşam biçimleri hakkında düşünmeye yönelik bir hareket olmuştur. Hepsinin ardında, -bir bakıma perde arkasında- özgür, akılcı düşüncenin önceliği vardır.

SON SÖZ

20 Mart 2019 tarihinde başladığımız Sokrates Öncesi Yunan Filozofları yazı serisini Gorgon Dergisi olarak bugün noktalamanın mutluluğu içindeyiz. Çevirisini yaptığımız günden bu yana gayemiz, Sokrates Öncesi Yunan Filozoflarını konu alan, belirgin bir derinliğe sahip ve kapsamlı bir çalışmayı hayata koyabilmekti. Bu felsefe serisi, ilgiyle takip edilmiş ve bu tür çalışmalara ne kadar istek duyduğumuzu gösterir niteliktedir. Ümit ediyoruz ki, ilerleyen zaman içerisinde bu ve benzer minvaldeki çeviri serilerini yayımlayarak bu heyecanı yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz.

TEŞEKKÜR

Bu metin, Bridgewater Okulundan Jacob Graham tarafından yazılmıştır. Bu yazı, Internet Encyclopedia of Philosophy sitesinden alınan izinle çevrilmiştir. Dolayısıyla Dr. Graham’e ve IEP’ye teşekkür ederiz. Çeviri sürecinde editörlük görevini yürüten Serkan Alpkaya, Mehmet Salih Keçici ve Arman Tekin’e, serimizdeki yazılarda görev alan çevirmenlerimiz Serkan Alpkaya, Cemre Yıldırım, Emircan Saç, Mehmet Salih Keçici, Naz İrem Güler ve Melis Fettahoğlu’na ve serimizi okuyan siz okuyucularımıza Gorgon Dergisi olarak teşekkür ederiz.

KAYNAKÇA

Birincil Kaynaklar

Diels, Hermann and Walther Kranz. Die Fragmente der Vorsokratiker: Griechisch und Deutsch. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1910. Print.

Graham, Daniel W. The Texts of Early Greek Philosophy: The Complete Fragments and Selected Testimonies of the Major Presocratics. 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

İkincil Kaynaklar

Barnes, Jonathan. The Presocratic Philosophers. London and New York: Routledge, 1982.

Burnet, John. Early Greek Philosophy. London: A&C. Black Ltd., 1930.

Long, A.A. ed. The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

McKirahan, Richard D. Philosophy Before Socrates: An Introduction with Texts and Commentaries. Indianapolis: Hackett, 1994.

Editöryel Kaynakçamız

Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi: Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi, 8. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Aristoteles, Metafizik I.Kitap, çev. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 2012

Bertrand Russell, Batı Felsefesi Tarihi, Cilt I, çev. Ahmet Fethi, Alfa Yayınları, İstanbul 2016

Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, çev. Candan Şentuna, Yapı Kredi Yayınları.

Hesiodos, Theogonia: İşler ve Günler, çev. Azra Erhat, İşbankası Kültür Yayınları

Homeros, İlyada, çev. Azra Erhat, İşbankası Kültür Yayınları

Homeros, Odysseia, çev. Azra Erhat, İşbankası Kültür Yayınları

Luc Ferry, Gençler İçin Batı Felsefesi, çev. Devrim Çetinkasap, İş Bankası Yayınları, İstanbul 2017

Platon, Kratylos, çev. Cenap Karakaya, İletişim Yayınları

Raymond Williams, Key Words: A Vocabulary of culture and Society, Revised Edition, Oxford University Press, New York 1985 (Türkçesi: Anahtar Sözcükler: Kültür ve Toplumun Sözvarlığı, çev. Savaş Kılıç, İletişim Yayınları.)

Salih Furkan, Melankoli: İnsanların Gerçeklikleri Bizim Cehennemimizdir, Gorgon E- Dergisi, VI. Sayı, Şubat 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir