VAK’ANÜVÎS

VAK’ANÜVÎS

Yazar: Cemal Özer

Kategori: Gorgon Ansiklopedi

Arapça vak’a (olay) ve Farsça nüvîs (yazan, yazıcı) kelimelerinden türemiş olan, tarihi olayları yazmaktan mesul Osmanlı devlet memurudur. Başlangıçta vekâyi’-nüvis daha sonraları ise vak’anüvîs denilmiştir. Osmanlı Devleti’nde kayıt tutmanın disiplinli hâle gelişi 15. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşir lâkin vak’anüvîslik kurumu, 18. yüzyılın başlarında teşekkül etmiştir.

Öncesinde Âşıkpaşazade, Matrakçı Nasuh, İbrahim Peçuylu, Koçi Bey, Kâtip Çelebi gibi büyük tarihçiler bulunsa da ilk vak’anüvîs Mustafa Naimâ Efendi (ö. 1716) olarak kabul edilir. Kendinden önceki tarihçilerden farklı ve ileri düzeyde bir metodoloji kullanan Ahmet Cevdet Paşa (1822-1895) ise en büyük vak’anüvîs olarak addedilir.

https://gorgondergisi.com/anlatisallik-narrativity/

https://gorgondergisi.com/hedonizm-hazcilik/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir