Anlatısallık | Narrativity

Anlatısallık | Narrativity

Yazar: Mehmet Salih Keçici

Kategori: Gorgon Ansiklopedi

Terim film teorisinde, bir filmin hem yönetmenin sunduğu şeyleri hem de bunun izleyici tarafından yorumlandığı süreci ifade eder. Bu terim, hikâyenin kendisine atıfta bulunan “anlatı”dan ayırt edilmelidir. Bu mesele tartışma konusudur. Zira bu kısımda objektiflik tartışmalı bir konudur. Bize göre sinemanın felsefesi olması demek aynı zamanda onun yorumlanması demektir.

Örnek verecek olursak, aynı görsel imgelerin sekanslarına farklı anlamlar yüklenebilir. Filmdeki anlatı diğer sanat formlarından ayrılır. Bu anlatı keşfedilirken çeşitli faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Mesela, hikâyenin sunulduğu sıra. Filmler genel manada çizgisel bir dizgeye uymadan yapılırlar. Bu sarmal olmayan sıra, kronolojik sıraya uymadığından izleyenin dünyasında farklı yorumlanabilir. Diğer önemli mesele montaj ve görüntülerin yan yana sıralanmasıdır. Belki de en önemlisi imgelerin kendileridir. Film yönetmeninin gösterdiği ve göstermediği onun bir sanatçı ya da hikâye anlatıcısı olarak anlaşılmasındaki anahtar noktadır. Thorsten Botz-Bornstein “Filmler ve Rüyalar” adlı eserinde anlatımın dolaylı ve dolaysız yönlerini rüya kavramı çerçevesinde değerlendirir.

Editör: Serkan Alpkaya

Kaynakça


https://gorgondergisi.com/endogami-ve-ekzogami/

https://gorgondergisi.com/hedonizm-hazcilik/

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir