Gorgon Kitaplığı

P. J. Proudhon – Pornokrasi ya da Modern Zamanlarda Kadınlar – Heretik Yayınları

P. J. Proudhon – Pornokrasi ya da Modern Zamanlarda Kadınlar – Heretik Yayınları

Kategori: Gorgon Kitaplığı

Proudhon, yaşamının son dönemlerinde toplumda kadının yerine ilgi gösterir. Özellikle adalet üzerine olan metinlerinde, karşı cinslerden oluşan bir çifti, tarafların her birine eşit bir değer vermeksizin, toplumun temel birimi olarak görür. Bu pozisyonuyla, zamanının kadın yazarlarının şimşeklerini üstüne çeker. Ölümünden sonra yayımlanan Pornokrasi, Proudhon’un bu kadın yazarlara cevabı niteliğindedir.

Türkçe Söyleyen: Banu Barış

Pornokrasi, aynı zamanda, bu güçlü polemikçinin, cinsiyetlerin ikiliği üzerine kurulu organik toplum anlayışını ortaya koyduğu metnidir. Proudhon’un muhakemesi tek hatlı bir çizgi izler: cinsiyetlerin ikiliği yoksa evlilik de yoktur; evlilik yoksa aile de yoktur; aile yok olduğunda ise tüm toplum yok olur: “Ev ve aile olmazsa, adalet olmaz, toplum olmaz: Salt bencillik, iç savaş, eşkıyalık ortaya çıkar.” Zira Proudhon için birey yoktur: Her şey, karşılıklı bir bağımlılık ilişkisiyle birbirlerine bağlanmış alt parça veya bölümlerden oluşur.

Buradan varacağı sonuç ise, kendi içinde tutarlı olmakla beraber, en az metinleri kadar tartışmalıdır: Sadece bireyi, sadece çıkar ve hazları tarafından yönlendirilen bireyi dikkate alan bir toplum, tıpkı sadece grubu dikkate alan bir toplum gibi, ama elbette farklı yollarla, aynı sonuca varacaktır: Tiranlık.

Pornokrasi, bu bağlamda, kişisel egoizmlerin toplamının faziletlerini öven kapitalizmin varacağı mantıksal sonuç olarak belirir Proudhon’un muhakemesinde.

(Tanıtım Metni)


Ali Güveloğlu – Antik Çağ’da Beslenme ve Damak Tadı / Pinhan Yayınları

Arkeoloji: Tarihin ve Kültürün Yapılandırılması

Celâl Üster – Bir Çevirgenin Notları / Can Yayınları

Slavoj Žižek – Kendini Tutamayan Boşluk / Metis Yayınları

Kojin Karatani ve Türkçeye Çevrilen Eserleri

Related posts

Leave a Comment