Yerleşim Arkeolojisi Sempozyum Serisi VII: Uyum ve Direnç 17-18 Mayıs 2018

Yerleşim Arkeolojisi Sempozyum Serisi VII: Uyum ve Direnç

17-18 Mayıs 2018

Etkinlik linkleri: http://sa.metu.edu.tr/duyuru/yerlesim-arkeolojisi-sempozyum-serisi-vii-uyum-ve-direnc-17-18-mayis-2018-sempozyum-programi-

http://sa.metu.edu.tr/duyuru/settlement-archaeology-symposium-series-vii-adaptation-and-resistance-may-17th-18th-2018-ca-0

Uyum ve Direnç

Değişim, tüm varlıkları etkileyen değişmeyen bir olgudur. İnsanlar da bu konuda bir istisna değildirler. Farklı karmaşıklık seviyelerine sahip toplumlar ve bu toplumların birer unsuru olan bireyler, varlıklarının en başından beri birçok büyük ve küçük değişimler yaşamışlardır. İnsanlar, değişen koşullara ya uyum sağlamışlar ya da bu koşulları reddedip tümden yok saymışlardır. İnsanların değişime olan tepkilerini anlamak için antropoloji, arkeoloji, sosyoloji ve benzeri alanlardaki sayısız teorik yaklaşımlardan yararlanılmıştır. Bu anlamda sosyal davranış, güç mücadeleleri, sosyal yapı ve sosyal dönüşümün rolü en çok yararlanılan kavramlar arasındadırlar. Bu sempozyum, değişimin çeşitli yorumlarını iki bakış açısından ortaya koymayı istemektedir. 

İlk olarak, eski toplumlarda uyum ve direnç kavramlarını tartışmak istiyoruz. İki zıt tepki olan uyum ve direnç, sosyal değişimi farklı bakış açılarından anlamaya olanak sağlayan henüz yeteri kadar tartışılmamış kavramlardır. Sosyal oluşum, bozulma ve iyileşmenin toplu ve tekil süreçleri, her bir ilgili varlık arasındaki değişmez uzlaşmanın göstergeleridirler. Bu süreçlere uyum ve direnç kavramları üzerinden yaklaşmak geçmişi algılamamızı son derece zenginleştirecektir.  

Diğer bir yandan, arkeoloji disiplinindeki değişimlere karşı uyum ve direnç görüşlerini de tartışmak istiyoruz. Bilimdeki değişimler ve bu değişimlere yönelik uyum ve direnç; bugün, arkeolojik teori ve metodolojiyi belirleyen önemli meselelerdir. Diğer disiplinlerin arkeolojiyle bütünleştirilmesi, teknolojideki gelişimler ve kültürel miras politikasına yönelik artan ilgi, arkeolojik araştırmaları dönüştürme gücüne sahiptir. Bu noktada, genç araştırmacılar olarak bizim arkeoloji alanındaki değişimlere karşı olan tutumumuzun anlaşılması ve yorumlanması arkeolojinin geleceğine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.

Sempozyum Programı

Sempozyum 17-18 Mayıs 2018’de Mimarlık Fakültesi (ODTÜ), Kubbealtı Salonu’nda gerçekleşecektir.

17 MAYIS 2018, PERŞEMBE (1. GÜN)
09:30 – 09:45 Kayıt
09:45 – 10:00 Açılış Konuşması
10:00 – 10:40 Davetli Konuşmacı: Suna Güven
                                      1. Oturum – Oturum Başkanı: Çiğdem Atakuman
10:40 – 11:00 Zeynep Beyza Ağırsoy – Orta Anadolu’da Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’den Çanak Çömlekli Neolitik Dönem’e Geçişte Yontma Taş Aletlerin Uyum Süreci
11:00 – 11:20 Melis Uzdurum – İnsan- Çevre- Zaman İlişkisi Kapsamında Bir Hammadde: Aşıklı Höyük Topluluğunun Gündelik Yaşamında Kireç Üzerinden Uyum ve Direnç
11:20 – 11:40 Kahve Arası
11:40 – 12:00 Yeşim Alkan – Ege’de Denize Adaptasyon: Tekne Tasvirleri
12:00 – 12:20 Çağlayan Bal – Yakın Doğu’da Erken Tunç Çağı Toplumlarındaki Kültürel Değişimler ve İklim İlişkisi
12:20 – 12:40 Çağlar Akdağ – Hitit ve Ardılları Neo-Hitit Figürlerinde Uyum ve Direnç: Tanrılar ve Krallar
12:40 – 13:00 Tartışma
13:00 – 14:30 Öğle Arası
                                    2. Oturum – Oturum Başkanı: Evangelia Pişkin
14:30 – 14:50 Buket Beşikçi & Eyüp Caner – Urartu Krallığının Depremle Uyumu: Ayanis Örneği
14:50 – 15:10 Hüseyin Burak Soy – Thrak Sikkeleri Üzerinde Yer Alan Dini Unsurlar
15:10 – 15:30 Aybüke Nacar – Güre / İkiztepe Tümülüs Buluntuları Üzerinden Pers Hakimiyeti
15:30 – 15:50 Kahve Arası
15:50 – 16:10 Yasin Göçer – Dolichiste Yerleşim Analizi
16:10 – 16:30 Dilşad Ayşe Kolenoğlu- Antik Dönem Tekstil ve Dokuma Endüstrisinin Günümüze Adaptasyonu
16:30 – 16:50 Tartışma
18 MAYIS 2018, CUMA (2. GÜN)
      3. Oturum – Oturum Başkanı: Ufuk Serin
09:30 – 09:50 Hidayet Volkan Topaloğlu – Romanizasyon Nedir?
09:50 – 10:10 Asude Dilan Yiğit – Pergamon Trajaneum’unun Mimari Okuması
10:10 – 10:30 Ayşe Bike Baykara – Bir Uyum ve Direnç Mekanı Olarak Roma Pergamon’da Amfitiyatro
10:30 – 10:50 Kahve Arası
10:50 – 11:10 Selin Gür – Pontus Krallığın’nın Romanizasyon Süreci
11:10 – 11:30 Aygün Kalınbayrak Ercan – Likya’daki Roman Kentlerinde Mimarlık Dinamikleri
11:30 – 11:50 Serap Yılmaz – Antik Roma’da Kölelik: İtaat ve İsyan
11:50 – 12:10 Tartışma
12:10 – 13:30 Öğle Arası
     4. Oturum – Oturum Başkanı: Burcu Erciyas
13:30 – 13:50 Gizem Güner – Yunan Destanında Mekan Anlatımı: Savaşta Troyalılar ve Akhalar
13:50 – 14:10 Sena Özbay – Rün Taşlarının ve Maddi Kültürün Işığında İskandinav Halklarının Hıristiyanlaşması
14:10 – 14:30 Meral Özdengiz Başak – Zigetvar’da Kanuni Sultan Süleyman Türbe – Palankası: Geçmişte ve Günümüzde Osmanlı’nın İmparatorluğu’n Sınırında Temsili
14:30 – 14:50 Tartışma
14:50 – 15:10 Kahve Arası
     5. Oturum – Oturum Başkanı: Suna Güven
15:10 – 15:30 Özlem Çakar Kılıç – Havza İncelemelerine Multidisipliner Yaklaşım ile Arkeolojik Çözümler Aramak: İlk Tunç Çağı’nda Orta Porsuk Havzası
15:30 – 15:50 İsmet Berkan Erdem – Yontmataş Aletler Üzerinde Kullanım İzi Analiz Çalışmaları ve Önemi
15:50 – 16:10 Ayşe Iraz Alpay – Disiplinler Arası Bir Bilim Dalı Olarak Arkeoastronominin Arkeolojideki Yeri
16:10 – 16:30 Dilara Uçar – Dijital Depolama Sistemleri
16:30 – 16:50 Ezgi Sevimli – Arkeolojide Dijitalleştirme ve Dijital Arkeoloji Tekniklerinin Türkiye’de Yansımaları
16:50 – 17:10 Tartışma
17:10 – 17:30 Ara
17:30 – 18:30 Değerlendirme Oturumu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir