Diğer Konular

Yapay Zeka ve İnsan Üzerine

Yazar: Erhan Us

İnsan, kendi eliyle, kardeşini yarattı. Belki kendini yok edecek, belki koruyacak kardeşini…

Yapay Zekâ [AI: Artificial Intelligence] üzerine yapılan konuşmalar, cevaptan çok soru yaratmaya devam ediyor; onun kapasitesi ve sınırlarını düşünmek, dünyadışı akıllı bir yaşam biçimini anlamaya çalışmak gibi [bu soruları ilerleyen çalışmalarda inceleyeceğiz].

İlk defa karşılaştığımız, yazılımcıları için bile belirsizlik içeren, bir o kadar da herkes tarafından otomasyon sistemleri ile karıştırıldığı için küçümsenen ve / veya abartılan bir teknoloji.

AI’nin neler yapabileceği ve neler yapamayacağı konusu, ister istemez insana ne kadar ulaşıp onu ne kadar geçeceği ile bağlantılı. Düşünürken bile bizim yapabildiğimiz ve onun yapamadığı, ileride de yapamayacağı başlıklar arıyoruz. Hatta bunu düşünürken AI’yi insansı yapay zekâ robotu formatında düşünmekten de kendimizi alamıyoruz.

İnsanlık tarihi için durum fazlasıyla yeni ve karmaşık; zira türümüz daha önce hormonları olmadan bilişsel yetenekleri oluşabilecek varlıklara da, kendisi kadar zeki türlere de hiç rastlamadı.

* Bilinç nakli, günümüzde sıkça tartışılmasına rağmen hâlâ bilim-kurgu başlıkları arasında sayılsa da, gazetelerde her gün gördüğümüz şahsiyetlerin bilincinin nakledildiğini hayal edin. Hormonları, öfkesi, nefreti olmadan, aynı fikir sistemi çizgisinde devam edebilirler mi?

Kuşaklar sonra neye dönüşür bilinmez ama; AI’nin insana en büyük katkısı süphesiz, insanın kendini tanıması olacak. AI’ye yönelik önyargılarımızı, endişe ve korkularımızı düşündüğümüzde; tamamının insanın insana yaptığı şeyler olduğunu görüyoruz. Gücü ele geçirme, kaynakları yok etme, diğer türleri boyunduruğu altına alma vb. kavramlar bize fazlasıyla tanıdık.

AI’yi mutlaka “kötü yola” düşüren felâket temalı film / kitaplar kafasından koparak, mutlak sektörel / insani faydaları olduğunu da unutmamak gerekir.

Kırılma noktası ise, yönetici pozisyonuna sahip kişilerin yenilikler peşinde koşma arzusunu kaybetmemesi, AI teknolojilerini nasıl sektörlerine / operasyonlarına uyarlayarak fark yaratabileceklerini sorgulamaları…

Related posts

Leave a Comment