Ölümcül Kimlikler | Amin Maalouf

Yazar: Rabia Yeniceli

Amin Maalouf

Amin Maalouf, ekonomi ve toplumbilim okuduktan sonra gazeteciliğe başlayan; çeşitli yayın organlarında yöneticilik ve köşe yazarlığı yapmış olan bir yazardır.

“Nerelisiniz?” sorusuna net cevap alamayanların ısrarla “içinizin derinliğinde ne hissediyorsunuz?” sorgulamalarından yola çıkarak ele alınan bu deneme yazısı, bizlere kimlik olgusunun insanların elinde ne denli yıpratıcı hale geldiğini gösteriyor. Bu ısrarcı sorgulama, zaman içinde, tehlikeli bir bakış açısının ortaya çıkacağının habercisi gibi geliyor. İnsanın kişiliğinin, birçok bileşenden oluşan bir bütün olduğunu belirten yazar, dil, din, sosyal çevre gibi faktörlerden beslenen kimliğin heterojen bir bütünlük arz ettiğini vurguluyor. Ne ırk, ne din, ne dil, ne de coğrafya tek başına kimlik teşkil etmez. Kimlik bir mozaik gibidir, karmaşık bir mekanizmadır.

“Bana ‘içimin derinliğinde’ ne olduğum sorulduğunda, bunda herkesin ‘içinin derinliğinde’ ağır basan tek aidiyetin, bir bakıma ‘kişinin derin gerçekliğinin’,

Amin Maalouf, Ölümcül Kimlikler, çev. Aysel Bora, Yapı Kredi Yayınları, 134 sayfa.

doğarken ebediyen belirlenen ve artık değişmeyecek olan ‘öz’ünün var olduğu inanışı yatıyor; sanki geri kalanın, bütün geri kalanın –özgür insan olarak katettiği yolun, benimsediği inanışların, tercihlerin, kendine özel duygusallığın, yakınlıkların, sonuçta yaşamının- hiçbir önemi yokmuş gibi. Bugün çok sık yapıldığı üzere, çağdaşlarımız ‘kimliklerini vurgulamaya’ yöneltildiğinde, bununla onlara söylenmek istenen, içlerindeki, çoğu zaman dinsel ya da ulusal, ırkçı ve etnik nitelikteki sözüm ona temel aidiyete dönmeleri ve bunu gururla ötekilerin suratına çarpmaları gerektiğidir.” (s.10). Burada kimliği ölümcül hale getirenin bizler olduğu, insanların çoklu aidiyetlerini görmezden gelip onların bir kalıba sokulmak istendiği anlatılmaya çalışılmıştır.

Kitapta tarihçi Marc Bloch’a ait: “İnsanlar babalarından çok, zamanlarının çocuklarıdır” sözü her şeyi kısaca özetliyor sanki. Yaşanan kimlik çatışmalarının sebeplerini yalın bir dille, okuyucu sıkmadan, tam aksine keyif aldırarak ve düşüncesinin anlaşılmasına izin vererek okunmaya değer bir deneme sunuyor Maalouf.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir